Yleisesittely

(päivitetty 24.10.2017)

Metsäkonepalvelu Oy on perustettu vuonna 1970. Yrityksen toimiala on koneellinen puunkorjuu. Toimialueemme Suomessa on Etelä-Suomi (Kanta-Häme, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Keski-Suomi).

Ruotsin toimintoja hoitavan tytäryhtiön kotipaikka on Eksjön kunta, joka sijaitsee n. 60 kilometriä Jönköpingistä länteen. Toiminta-alue on n. 100 kilometrin säteellä Eksjön ympäristössä.

Metsäkonepalvelu Oy korjaa lähes 2 miljoonaa kuutiometriä puuta vuodessa pohjoismaisista metsistä. Lisäksi yhtiö tuottaa muita puunhankintaan ja metsänhoitoon liittyviä palveluita.

Koneyrittäjien Liiton jäsenyrityksenä Metsäkonepalvelu Oy kuuluu PEFC- ryhmäsertifioinnin piiriin.

Asiakkaat

Asiakkainamme on useita metsäteollisuuden hankintaorganisaatioita, metsänhoitoyhdistyksiä sekä muita metsätaloutta harjoittavia yhtiöitä, yhteisöjä ja yksityishenkilöitä.

Lähtökohtaisesti yksikään asiakas tai työtehtävä ei ole meille liian pieni tai suuri. Jokainen palvelukokonaisuus tuotetaan kohdennetusti asiakkaan tarpeisiin. Palvelukokonaisuuden sisältö on räätälöitävissä ja siihen voidaan sisällyttää yksi tai useampia työlajeja palveluvalikoimastamme.

Yksittäisten piha- tai vaarapuiden kaatoa voimme toteuttaa jos kalustomme on lähettyvillä ja puu on konevoimin turvallisesti kaadettavissa. Pihapuiden kaatoon suosittelemme siihen erikoistuneita palveluntarjoajia.

Deere 1270E IT4

Johto

Metsäkonepalvelu Oy:n hallituksen puheenjohtajana toimii teollisuusneuvos Mikko Rysä. Operatiivisesta johdosta vastaa toimitusjohtaja Timo Tolppa yhdessä operaatioesimiesten kanssa. Operaatioesimiehet vastaavat asiakkuuden hallinnasta, korjuunohjauksesta sekä kuljettajien työnjohdosta.

Taloushallinnosta ja palkanmaksusta vastaavat talouspäällikkö Ritva Anomaa sekä tuotantosihteeri Kirsi Metsälä.

Ruotsin toimintojen operatiivisesta johdosta vastaa Ruotsin yhtiön toimitusjohtaja Håkan Dunberg.

Ponsse Buffalo

Henkilökunta

Metsäkonepalvelu Oy työllistää yli 120 henkilöä. Panostamme paikallisuuteen ja suurin osa työntekijöistämme asuu omalla työssäkäyntialueellaan.

Metsäkoneenkuljettajamme ovat koulututettuja alan ammattilaisia. Kannustamme työntekijöitämme myös kehittämään omaa ammattitaitoaan. Järjestämme vuosittain kuljettajillemme useita koulutuksia yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Työhyvinvoinnin suhteen teemme yhteistyötä eläkevakuutusyhtiön sekä työterveyshuollon kanssa. Työturvallisuusasioissa teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme ja konevalmistajien kanssa.

Alihankinta

Osan palveluistamme tuotamme alihankintana yhteistyössä laadukkaita metsäalan palveluita tuottavien yhteistyökumppaneiden kanssa. Käyttämiemme alihankkijoiden tulee täyttää tilajaavastuulain mukaiset vaatimukset. Vaatimustaso alihankkijoillemme on sama kuin omille työntekijöillemme ja koneyksiköillemme. Suurin osa alihankintasopimuksistamme ovat pitkäaikaisia, mutta ostamme myös palveluita kohdennetusti lyhyempi aikaiseen tarpeeseen.

Lisäksi osa tukitoiminnoistamme toteutetaan ostopalveluina. Tällaisia ovat mm. kone- ja autokaluston huoltopalvelut, koneiden siirrot sekä teräketjuhuolto.